logo dark trans
Strojnícka 1, 080 06 Prešov
+421 948 489 483
info@doublebb.sk

www.doublebb.sk

hand shaking

35 najčastejších otázok, ktoré dostanete na pohovore

Pracovné rozhovory môžu byť stresujúce. Najlepší spôsob, ako byť pripravený na pracovnom pohovore je predvídať a pripraviť sa na otázky, s ktorými sa pravdepodobne stretnete.

Takže namiesto toho, aby ste sa na pracovnom pohovore pokúšali odpovedať na otázky, ktoré ste nečakali, prečítajte si tento zoznam často kladených otázok týkajúcich sa pracovného pohovoru, aby ste mohli byť presvedčivý a aby ste zvýšili šance na získanie práce, o ktorú žiadate.

Úvodné otázky
Na pracovnom pohovore pravdepodobne začnú s niektorými všeobecnými úvodnými otázkami ako napríklad:

Môžete mi povedať trochu o sebe?
Čo viete o našej spoločnosti?
Ako ste sa o tejto práci dozvedeli?
Čím ste motivovaný?

Otázky o Vašej pracovnej histórii
Človeka, ktorý vedie pohovor, budú veľmi zaujímať Vaše pracovné skúsenosti a ako by ste tieto skúsenosti mohli využiť v pracovnej pozícii, o ktorú sa uchádzate. Očakávajte preto takéto otázky:

Môžete mi prosím predstaviť Váš životopis?
Prečo premýšľate o tom, že opustíte svoju súčasnú prácu?
Môžete mi opísať nejakú náročnú pracovnú skúsenosť a ako ste ju zvládli?
Na čo ste hrdý?
Môžete mi dať príklad, kedy ste pracovali dobrovoľne nad rámec bez nároku na odmenu?
Aký je Váš typický pracovný deň?

shaking hands

 

Otázky o pracovnej pozícii
Tu Vám budú kladené otázky, ktoré sú špecifické pre pozíciu, o ktorú žiadate:

Prečo si myslíte, že ste na túto pozíciu vhodný?
Aké relevantné skúsenosti máte pre túto pozíciu?
Čo vás zaujíma na tejto práci?
Ako sa táto práca hodí do Vašich kariérnych plánov?
Kedy môžete začať pracovať?
Čo je potrebné na to, aby ste mohli odviesť skvelú prácu?

Otázky na interpersonálne zručnosti
Personalista bude pravdepodobne chcieť skúmať Vaše pracovné a medziľudské vzťahy s otázkami ako sú:

Mali ste niekedy problémy s kolegom alebo nadriadeným?
Považujete sa za tímového hráča? Môžete mi dať príklad, kedy byť tímovým hráčom bolo dôležité?
Môžete mi dať príklad toho, ako sa vyrovnávate s konfliktom?
Ako by Vás opísal Váš šéf a kolegovia?
Aký je štýl Vášho manažmentu?
Ako by ste opísali svoj pracovný štýl?
Môžete opísať, ako ste sa v minulosti zaoberali problémovým kolegom?
Ako by ste reagovali, keby ste vedeli, že Váš šéf sa úplne mýli v nejakej veci?

 

 

Otázky o novej spoločnosti
Personalista by sa mohol spýtať na rôzne otázky o novej spoločnosti, aby zistil, či ste vykonali náležitý prieskum o spoločnosti, do ktorej sa hlásite. Predvídajte tieto typy otázok:

Čo viete o našej spoločnosti?
Vyskúšali ste náš produkt? Aký je Váš názor na tento produkt?
Poznáte niektorého z našich zamestnancov?
Čo si myslíte o webových stránkach našej spoločnosti?

Otázky týkajúce sa vašich silných a slabých stránok
Personalista sa Vás bude pravdepodobne pýtať ťažké otázky, aby získal prehľad o Vašich silných a slabých stránkach:

Čo považujete za svoju najväčšiu výhodu?
Ako zvládate stresové situácie?
Aké sú Vaše najväčšie profesionálne úspechy?
Čo považujete za svoju slabosť?
Čo by ste chceli na sebe zlepšiť? Aký je váš plán na zlepšenie?

Otázky týkajúce sa platu
Budete pravdepodobne požiadaní o platové a kompenzačné otázky, ako napríklad:

Aká je Váš súčasný plat?
Aké sú vaše platové požiadavky na túto pozíciu?
Zobrali by ste prácu, kde by Vám platili menej, ale táto práca by Vás bavila?

Tak teda toto bolo 35 otázok, s ktorými sa môžete stretnúť na Vašom budúcom pohovore. Veríme, že pre Vás boli prospešné a možno aj vďaka nim si nájdete Vašu vysnívanú prácu. Prajeme veľa šťastia!

Post a Comment